Binnen het sociaal domein, zoals schuldhulpverlening en werk en inkomen, is de grote invloed van chronische stress op mensen al jaren bekend. De last van voortdurende zorgen over financiële zekerheid en de stress die gepaard gaat met schulden en armoede is overduidelijk.

De wetenschap dat stress de motivatie, het gedrag en de keuzes van mensen beïnvloedt, is ook algemeen bekend. Het belang van stress-sensitief werken is dan ook duidelijk en deze benadering wint snel terrein. Steeds meer organisaties omarmen deze veelbelovende aanpak.

Je hebt vast wel eens gehoord van termen als “stress-sensitief werken,” “stress-sensitieve dienstverlening” en “stress-sensitieve gespreksvoering.” Maar wat houden deze begrippen eigenlijk in en waarin verschillen ze?

Stress-Sensitieve Dienstverlening

Stress-sensitieve dienstverlening richt zich op het verminderen van stress en het bevorderen van autonomie en eigen kracht. Deze benadering legt de nadruk op de manier waarop de hele dienstverlening wordt vormgegeven, met speciale aandacht voor het verminderen van stress en het ondersteunen van mensen in stressvolle situaties. Het is vergelijkbaar met “stress-sensitief werken,” maar benadrukt de algehele dienstverlening en ondersteuning.

Stress-Sensitief Werken

Stress-sensitief werken gaat uit van begrip van de manier waarop chronische stress het gedrag en de besluitvorming van mensen beïnvloedt. In deze benadering worden methoden gezocht om stress te verminderen en mensen te ondersteunen.

Stress-Sensitieve Aanpak

Een stress-sensitieve aanpak komt in feite neer op “stress-sensitief werken.” Het draait om rekening houden met de stress die mensen ervaren en het benaderen van individuen op een respectvolle en ondersteunende manier.

Stress-Sensitieve Gespreksvoering

Dit vormt een specifiek aspect van stress-sensitief werken, gericht op de uitvoering. Het gaat over de gesprekken die professionals en vrijwilligers voeren met cliënten. Bij stress-sensitieve gespreksvoering staat het stressniveau van de cliënt centraal, met als doel het gesprek zo te voeren dat stress wordt verminderd in plaats van verhoogd.

Deze stress-sensitieve benaderingen dragen aantoonbaar bij aan het begrip en de ondersteuning van mensen die kampen met chronische stress. Ze verbeteren niet alleen de dienstverlening, maar ook de manier waarop gesprekken worden gevoerd in het sociaal domein en aanverwante sectoren.

Zijn jullie klaar om jullie cliënten met chronische stress op een effectievere wijze te ondersteunen? Ontdek in onze trainingen de benadering en vaardigheden om het verschil te maken.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, oktober 2023

Deel 3 Over de C van Competentie.

Het moet van binnen komen…

Hij moet het wel zelf willen…

Als zij niet intrinsiek gemotiveerd is, gaat zij het toch niet doen…

Zo maar een paar uitspraken die ik regelmatig hoor van consulenten of leidinggevenden. Het idee leeft dat motivatie iets magisch is. Iets dat er wel of niet is, waar je van afhankelijk bent en waar je weinig invloed op hebt. Best lastig als je in het sociaal domein werkt en een van je taken is om mensen te motiveren en activeren. Want hoe doe je dat dan?

Twee onderzoekers, Deci en Ryan hebben een heel praktische theorie ontwikkeld. Zij beschreven dat mensen pas sterk gemotiveerd zijn en kunnen groeien als aan drie psychologische basisbehoeften is voldaan. De drie basisbehoeften die alle mensen, ongeacht achtergrond of cultuur, gemeen hebben. Je kunt dus de motivatie van de ander versterken als je je hier bewust op richt. Ik beschrijf ze hieronder en laten daarna zien hoe dat er praktisch uitziet in een gesprek.

A: Autonomie: Invloed hebben op het eigen leven en keuzevrijheid ervaren.

B: Betrokkenheid of verbinding: Erbij horen, ergens onderdeel van zijn.

C: Competentie: Het vertrouwen in eigen kunnen hebben, zelfvertrouwen hebben.

Deze blog gaat over het versterken van de C van Compentie. Lees hier ook deel 1 over Autonomie versterken en deel 2 over Betrokkenheid versterken.

Het belang van competentie: je competent voelen, het gevoel dat je iets kan of gaat kunnen is een voorwaarde om überhaupt iets te (gaan) doen. Voldoende zelfvertrouwen om een taak aan te kunnen is dus een voorwaarde voor motivatie. Sterker nog, het gevoel dat je een taak succesvol kunt afronden, creëert niet alleen je motivatie maar zorgt ook dat je de taak af wilt maken.

Voorbeelden van de competentie versterken in gesprekken:

 • Vertel iemand geen dingen die hij al weet, vraag naar de al aanwezige kennis: “Wat weet u al over de manier van werken in deze organisatie?” Of “Wat weet je al over de regels rond schuldhulpverlening?
 • Geef weer complimenten in de vorm van een bekrachtiging: “Je vindt zelfstandigheid belangrijk en daarom probeer je het eerst zelf op te lossen.”
 • Kijk naar wat er al eens gelukt is: “Hoe heeft u dit vorige keer aangepakt, wat werkte daar goed in?”
 • Bevestig iemand zijn kracht door ernaar te vragen: “Het klinkt alsof je veel geduld hebt met je zieke moeder. Hoe doe je dat zo zorgzaam?”
 • Visualiseer taken tot in detail: “Je gaat bellen naar 3 uitzendbureaus. Vind je het goed om samen te kijken hoe je dat gaat doen?” ….. “Oke, wat zou het allereerste zijn dat je gaat doen?” …. “wanneer ga je dat doen?” …. “Hoe laat”….

Wat betekent dit voor jou?
In je gesprekken heb je dus veel invloed op je cliënt, je kunt iemand de-motiveren en motiveren.

In onze trainingen Motiverende gespreksvoering en stress-sensitieve gespreksvoering leer je deze principes vertalen naar jouw gesprekken. Zodat het voor jou voortaan ook een A,B,C´tje is om je cliënt te motiveren!

Neem voor maatwerktrainingen contact hier op met Joyce Bakker.

Lees ook deel 1 over Autonomie versterken en deel 2 over Betrokkenheid versterken.

Bron: Deci, E.L. Ryan, R. M. ( 2018) Self-detemination Theory.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, juni 2023

Deel 2. Over de B van Betrokkenheid.

Het moet van binnen komen…

Hij moet het wel zelf willen…

Als zij niet intrinsiek gemotiveerd is, gaat zij het toch niet doen…

Zo maar een paar uitspraken die ik regelmatig hoor van consulenten. Het idee leeft dat motivatie iets magisch is. Iets dat er wel of niet is, waar je van afhankelijk bent en waar je weinig invloed op hebt. Best lastig als je in het sociaal domein werkt en een van je taken is om mensen te motiveren en activeren. Want hoe doe je dat dan?

Twee onderzoekers, Deci en Ryan hebben een heel praktische theorie ontwikkeld: Zij beschreven dat mensen pas sterk gemotiveerd zijn en kunnen groeien als aan drie psychologische basisbehoeften is voldaan. De drie basisbehoeften die alle mensen, ongeacht achtergrond of cultuur, gemeen hebben. Je kunt dus de motivatie van de ander versterken als je je hier bewust op richt. Ik beschrijf ze hieronder en laat daarna zien hoe dat er praktisch uitziet in een gesprek.

A: Autonomie: Invloed hebben op het eigen leven en keuzevrijheid ervaren.

B: Betrokkenheid of verbinding: Erbij horen, ergens onderdeel van zijn.

C: Competentie: Het vertrouwen in eigen kunnen hebben, zelfvertrouwen hebben.

In deel 1 lees je voorbeelden hoe je de Autonomie kunt versterken.

In deze blog lees je meer over Betrokkenheid.

Betrokkenheid of verbinding is de behoefte van ieder mens om zich verbonden te voelen met anderen en goede relaties met anderen te hebben. Zonder verbinding is de kans dat je je cliënt ‘kwijt’ raakt dan ook groot. Het is dan ook belangrijk om te blijven investeren in je relatie met je cliënt. Want we weten dat een goede relatie tussen de hulpverlener en hulpvrager veel invloed heeft op het succes van de hulpverlening. Als je hier, vooral in het eerste contact, tijd aan besteedt, maak je de kans op een succesvol traject stukken groter. Je versterkt de verbinding tussen je cliënt en jou door samen te werken, empathisch te luisteren en je waardering en compassie te tonen.

Voorbeelden van betrokkenheid creëren in een gesprek:

 • Empathie tonen door reflectief te luisteren: “Je vindt het moeilijk om hier om hulp te komen vragen, je zou het liefste alles zelf doen.”
 • Geef een compliment in de vorm van een bekrachtiging: “En ondanks al het gedoe kom je toch hier naartoe. Je bent echt wel een doorzetter!”
 • Laat je cliënt geen uitzondering zijn: “We zien hier bijna altijd dat er meerdere pogingen nodig zijn om een goed CV te maken.”
 • Ontlok je cliënt tot positieve uitspraken over zichzelf: “Ondanks alles wat er gebeurt is, klink je als een heel gezellige vader. Hoe krijg je dat voor elkaar?”
 • Laat merken dat jullie het samen doen: “Als jij je CV in orde maakt, dan kijk ik vast voor welke functies op dit moment veel vacatures zijn, hoe klinkt dat?”

Wat betekent dit voor jou?
In je gesprekken heb je dus veel invloed op je cliënt, je kunt iemand de-motiveren en motiveren. In onze trainingen Motiverende gespreksvoering en stress-sensitieve gespreksvoering leer je deze principes vertalen naar jouw gesprekken. Zodat het voor jou voortaan ook een A,B,C´tje is om je cliënt te motiveren!

Neem voor maatwerktrainingen hier contact op met Joyce Bakker.

Lees ook deel 1: Over Autonomie versterken en deel 3: Over Competentie versterken.

Bron: Deci, E.L. Ryan, R. M. ( 2018) Self-detemination Theory.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, juni 2023

Deel 1. Over de A van Autonomie.

Het moet van binnen komen…

Hij moet het wel zelf willen…

Als zij niet intrinsiek gemotiveerd is, gaat zij het toch niet doen…

Zo maar een paar uitspraken die ik regelmatig hoor van consulenten of leidinggevenden. Het idee leeft dat motivatie iets magisch is. Iets dat er wel of niet is, waar je van afhankelijk bent en waar je weinig invloed op hebt. Best lastig als je in het sociaal domein werkt en een van je taken is om mensen te motiveren en activeren. Want hoe doe je dat dan?

Twee onderzoekers, Deci en Ryan hebben een heel praktische theorie ontwikkeld. Zij beschreven dat mensen pas sterk gemotiveerd zijn en kunnen groeien als aan drie psychologische basisbehoeften is voldaan. De drie basisbehoeften die alle mensen, ongeacht achtergrond of cultuur, gemeen hebben. Je kunt dus de motivatie van de ander versterken als je je hier bewust op richt. Ik beschrijf ze hieronder en laten daarna zien hoe dat er praktisch uitziet in een gesprek.

A: Autonomie: Invloed hebben op het eigen leven en keuzevrijheid ervaren.

B: Betrokkenheid of verbinding: Erbij horen, ergens onderdeel van zijn.

C: Competentie: Het vertrouwen in eigen kunnen hebben, zelfvertrouwen hebben.

Autonomie is de behoefte van ieder mens om eigen keuzes te maken en invloed te hebben op hoe en wat en waarom iets je doet. Als je cliënten begeleidt naar een beter leven is het belangrijk dat zij hun eigen doelen kunnen bepalen en zelf invulling kunnen geven aan het hoe. Dit kan je doen door regelmatig te benadrukken dat iemand keuzes heeft. Geen adviezen geven maar nieuwsgierig zijn en doorvragen. De wetten en kaders geven verplichtingen, en maakt dat mensen dingen moeten. Het woord ¨Moeten¨ geeft bij veel mensen een anti-reactie. De autonomie is dan in het geding. En daardoor neemt de motivatie af en komt er weerstand omhoog. Hoe verbind je de behoefte aan autonomie met de kaders? Het helpt als je bij de invulling bij veel van deze eisen iemand zelf laat kiezen hoe hij dat invult.

Voorbeelden van Autonomie in gesprekken:

 • Het geven van keuzes: Wat wilt u in dit gesprek in ieder geval bespreken?
 • Samen de gespreksonderwerpen bepalen: Dit zijn de onderwerpen op de agenda die ik wil bespreken. En dit de onderwerpen die u wilt bespreken. Waar wilt u mee beginnen?
 • Vraag toestemming voor je met een onderwerp begint: Vindt u het goed als we….?
 • Benadruk de keuzevrijheid: U bepaalt zelf of deze oplossing bij u past of niet.

In onze trainingen Motiverende gespreksvoering en stress-sensitieve gespreksvoering leer je deze principes vertalen naar jouw gesprekken. Zodat het voor jou voortaan ook een A,B,C´tje is om je cliënt te motiveren!

Lees hier ook deel 2: over Betrokkenheid en deel 3: over Competentie versterken.

Neem voor maatwerktrainingen hier contact op met Joyce Bakker.

Bron: Deci, E.L. Ryan, R. M. ( 2018) Self-detemination Theory.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, mei 2023

Werken in het publieke en sociale domein betekent dat je werkt binnen kaders; de wet- en regelgeving. En tegelijkertijd is het je opdracht om mensen te motiveren en activeren. Daarin is het versterken van zijn autonome motivatie leidend, onder andere door samen te werken met je cliënt en zijn autonomie ruimte geven. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat hoeft het niet te zijn. De kunst zit in de combinatie van die twee. Duidelijk informeren mét behoud van de relatie.

Deze combinatie vraagt om enerzijds heel duidelijk te informeren over de kaders, de werkwijze, verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden van je dienstverlening. Je schetst als het ware het speelveld waarop jullie aan het werk gaan. Tegelijkertijd bouw je continue aan de samenwerkingsrelatie; door aan te sluiten bij je cliënt en motivatie te ontlokken.

In je gesprek helpt het dan als je voor een neutrale positie kiest. Dus niet: “Jij moet je aan deze regels houden” want dan zet je jezelf tegenover de ander. En dat verstoort de relatie en roept alleen maar weerstand op. Maar wel: ¨Dit is wat er van jou verwacht wordt in deze situatie, en laten we eens samen kijken wat dat voor jou betekent.¨

Je bent dan glashelder en je kiest ervoor om hierin als het ware naast je cliënt te staan. Zodat je niet tegenover elkaar staat, maar sámen kijkt naar wat er op tafel ligt, naar het speelveld. Binnen de kaders van dat speelveld zoek je dan naar zo veel mogelijk keuzevrijheid voor je cliënt. Vaak zeggen we het WAT staat vast, dat zijn de wetten en de kaders, daar valt meestal niet aan te tornen. Maar het HOE, hoe je het gaat invullen, daar zijn verschillende mogelijkheden voor en daar heeft je cliënt de keuze.

Het speelveld staat vast, en óp het speelveld is kun je samen met je cliënt kijken wat het beste bij hem past. Deze twee combineren voelt soms als balanceren en vraagt heel wat oefening; Richt je je voornamelijk op de kaders, dan raak je je cliënt snel kwijt. Richt je je voornamelijk op de relatie, dan is er wel een fijn gesprek maar helaas leidt dit vaak niet tot het gewenste resultaat. De kunst is om beide te verenigen, om daar de balans in te vinden: duidelijk op de kaders en zacht op de relatie.Dan voer je een eerlijk én motiverend gesprek, en daar help je de ander het meeste mee.

Wil jij ook leren hoe je dit doet in de praktijk? Volg dan de training Motiverende gespreksvoering of neem hier contact op met Joyce Bakker voor maatwerkadvies.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, mei 2023

Voordat we kennis hadden over het effect van schaarste was de aanname in het sociaal domein: ¨Als je arm bent dan kan je iets niet. En dan heb je dus iets te leren.¨

De kennis van de invloed van schaarste laat zien dat het niet een gebrek aan vaardigheden is maar dat het ligt aan de omstandigheden: Mensen kunnen het vaak wel, maar nu even niet doordat acute problemen voorrang eisen. We zien dan ook vaak dat armoede nog gezien wordt als een menselijk tekort, in plaats van gebrek aan geld. Veel hulpverleners denken dat cliënten dan met geld om moet leren gaan. En dus moeten mensen met schulden verplicht op een cursus Omgaan met geld waarin geleerd wordt om de administratie op orde te brengen en te bezuinigen. Of iemand die een uitkering aanvraagt moet verplicht naar Leren solliciteren, ongeacht of hij wel of niet deze vaardigheden heeft.

Nu kan zo’n cursus best bijdragen. Maar een belangrijke voorwaarde voor een cursus die positief werkt is minder stress; er is voldoende bandbreedte nodig om te kunnen leren. Rust en ruimte in het hoofd dus. En daarvoor moeten eerst de grootste problemen zijn opgelost. Alleen op cursus sturen zorgt vooral voor extra stress en levert vragen op als:

Hoe moet je ernaartoe? Het kost weer € 5,60 voor de bus.”

Wat moeten de kinderen in die tijd? Daar is geen kinderopvang voor.”

Wat moet ik nou in dit groepje terwijl mijn gedachten alleen maar bezig zijn met piekeren
over de rekeningen van deze maand?” 

Als er voor een cursus gekozen wordt, moet de cliënt daaraantoe zijn en de voorwaarden, zoals geld voor het openbaar vervoer en oppas voor de kinderen moeten geregeld zijn. Pas dan kan het ook pas werkelijk wat opleveren. Is dat niet zo, dan kan de cursus de vicieuze cirkel versterken in plaats van oplossen.

Dit is een van de principes van de stress-sensitieve aanpak waar je je cliënten verder mee helpt.

Wil je ook leren hoe jij je gesprekken effectiever voert? Wij leren je graag hoe stress inwerkt op het brein en doorwerkt in het gedrag van mensen. Met die kennis krijg je beter contact met je cliënt en boek meer voorgang in je gesprekken.
Lees meer over onze training stress-sensitieve dienstverlening of over onze workshop over de vicieuze cirkel van armoede-stress. Liever direct contact? Kijk dan hier.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, maart 2023

Vrijwel alle hulpverleners komen ze tegen: cliënten die steeds vaker dingen vergeten, moeite hebben om in actie te komen, of om – eenmaal in actie –, vol te houden en door te zetten.

Daarnaast zijn er cliënten die het lastig vinden om hun impulsief gedrag te reguleren, of het nu gaat om hun emoties of impulsaankopen. Dit gedrag wordt vaak uitgelegd als ongemotiveerd. Het stempel ‘Ongemotiveerd’ of ‘Niet-Willen’ is dan snel gegeven.

In de afgelopen jaren is er veel wetenschappelijke kennis beschikbaar gekomen over de impact van chronische stress op gedrag. Mede dankzij de neurowetenschappen is in het publiek en sociaal domein duidelijk geworden dat chronische stress eraan bijdraagt dat inwoners minder goed worden in toekomst- en doelgericht gedrag.

De stresssensitieve aanpak houdt daarbij rekening met de gestapelde en langdurig stress die ontstaat door schulden, armoede en andere problemen. Dat kan tijdelijk vragen om wat meer ondersteuning in die periode van gestapelde stress.

Wanneer stress vermindert kan je cliënt gevolgen van keuzes beter overzien (financieel en sociaal) en zal de behoefte aan beloningen (om even aan de misère te ontsnappen) minder worden.

Doordat je cliënt meer ademruimte krijgt ontstaat er meer ruimte om zaken aan te pakken, zijn leven op de rit te brengen en na te denken over vervolgstappen.

Dat perspectief geeft weer zin en motivatie voor de toekomst!

Wil je ook leren hoe jij je gesprekken effectiever voert? Wij leren je graag hoe stress inwerkt op het brein en doorwerkt in het gedrag van mensen. Met die kennis krijg je beter contact met je cliënt en boek meer voorgang in je gesprekken.
Lees meer over onze training stress-sensitieve dienstverlening of over onze workshop over de vicieuze cirkel van armoede-stress. Liever direct contact? Kijk dan hier.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, maart 2023

In iedere gemeente zijn mensen die dreigen buiten de boot te vallen. Gemeenteambtenaren, vrijwilligers, sociaal werkers en andere professionals in het publiek en sociaal domein doen hun best mensen verder te helpen.

Goede stress-sensitieve gesprekken en coaching helpen mensen aantoonbaar verder. De cliënt wordt sterker, krijgt weer overzicht over zijn leven en kan stap voor stap zijn problemen aanpakken en zijn leven weer op de rit brengen. Met meer motivatie en met meer zelfvertrouwen.

Voor de professional levert de stress-sensitieve aanpak meer voldoening en werkplezier op. De organisatie merkt dat er minder uitval is, er minder no-shows zijn, dat trajecten korter duren en vaker duurzaam effect hebben. En de gemeente of andere organisatie die het werk financiert stelt vast dat er met beschikbaar gestelde middelen meer bereikt wordt. De stress-sensitieve aanpak levert meer resultaat op.

De stress-sensitieve gespreksvoering bestaat uit 3 fases:

FASE 1

De eerste noodzakelijke taak van de hulpverlening is om de grootste zorgen weg te nemen. Denk aan voorkomen dat een huisuitzetting doorgaat, een uitkering aanvragen, zorgen dat iemand gas en licht houdt, de deurwaarders on hold zetten en een veilige thuissituatie creëren. Eventueel toegang tot de voedselbank regelen en zorgen dat er ontbijt is voor de kinderen. Dat geeft rust. Rust en ademruimte om verder te kijken. Dit noemen we stabiliseren.

FASE 2

Als die ergste acute nood is opgelost, is het belangrijk de stress verder te verlagen. Door heldere brieven te sturen en te helpen met de ingewikkelde post van andere instanties. De gevolgen van de stress normaliseren en de schaamte verminderen. Dit noemen we verstevigen.

FASE 3

Pas dan is er ruimte om je cliënt te ondersteunen om zijn denk en doe vermogen te vergroten: leren omgaan met het korte lontje, plannen en organiseren, naar de toekomst kijken zodat hij zijn leven weer op de rit kan brengen. Dit noemen we Opbouwen.

Deze drie fasen zijn volgordelijk, maar de grenzen zijn niet glashelder. En in het echte leven loopt het door elkaar. Er kan altijd een aanleiding zijn om weer terug te grijpen op het Fundament. Dan ga je de samenwerking versterken, de relatie verstevigen en/of Stabiliseren, waarin je een noodsituatie oplost.

Wil je ook leren hoe jij de kennis over stress-sensitieve aanpak integreert en je gesprekken effectiever voert? Klik hier voor een training of neem hier contact op met Joyce Bakker. En leer hoe stress inwerkt op het brein en doorwerkt in het gedrag en de keuzes van mensen. Krijg beter contact met je cliënt en boek meer voorgang in je gesprekken.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, februari 2023

Mensen met geldzorgen hebben voortdurend het gevoel achter de feiten aan te lopen en in
veel opzichten is dat ook zo. Als je de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, de boel niet
rond krijgt, dan denk je daar de hele tijd aan. Dat geeft stress.

Door stress gaat het brein functioneren in de overlevingsstand – de stress-stand.

Dat zorgen direct invloed op de hersenen hebben blijkt uit onderzoek. De stress leidt tot
minder activiteit in de prefrontale cortex. En die activiteit heb je nou net nodig bij het stellen
en bereiken van doelen.

Door de stress is iemand dus bezig de problemen van vandaag op te lossen. Maar om
schulden of andere complexe problemen op te lossen heb je juist een lange adem nodig. Dat
leidt tot de paradox:

De functies die je zo hard nodig hebt om uit de problemen te komen heb je onvoldoende
ter beschikking door de problemen.

Een gebied dat door stress juist actiever wordt is de orbito-frontale cortex. Vanuit dit gebied
komt het gevoel of iets prettig is of niet. En komen de signalen die voelen als beloning of
straf.

Het gevolg hiervan is dat die nieuwe jas, een lekker wijntje, gebakje, sigaretje en natuurlijk
die grote tv extra aantrekkelijk zijn. Jezelf belonen wordt nog belangrijker dan voor mensen
die geen (geld)stress hebben.

Het is als even ontsnappen uit de voortdurende stress.

Wat kun je hier nou mee in jouw praktijk, in jouw gesprekken? In de stresssensitieve
aanpak leer je hoe je jouw cliënt het beste helpt om voorbij de paradox te komen en zijn
leven weer op de rit te brengen.

Wil je ook leren hoe jij je gesprekken effectiever voert? Klik hier voor een training of neem hier contact op met Joyce Bakker.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, februari 2023

Volg deze 6 stappen en merk hoe Motiverende gespreksvoering Stresssensitief werken versterkt.

In het sociaal domein sluit je natuurlijk aan bij je cliënt en zijn motivatie.
En tegelijkertijd werk je binnen kaders; wettelijke of beleidskaders. Want soms heb je gewoon volgende week die papieren nodig, anders is de termijn verstreken of krijgt de klant een boete. En dat is een lastige combinatie. Want hoe combineer je die twee nou? Hoe ben je én motiverend én duidelijk over de kaders in het sociaal domein?

Volg deze 6 stappen eens:
Dit zijn de 6 stappen van Motiverend advies en informatie geven;

Stap 1: Mag ik u wat vertellen over de gevolgen als de aangifte volgende week niet gedaan is?

Stap 2: Wacht op toestemming

Stap 3: Vraag; Wat weet u al over de deadline van de belastingdienst? zonodig: vul aan of corrigeer.

Stap 4: Leg de termijn en de gevolgen van overschrijding kort en bondig uit.

Stap 5: Vraag wat het met je client doet en reflecteer daarop: “De belastingdienst maakt zelf ook enorme fouten en ze verwachten wel dat wij alles op tijd inleveren”

Stap 6: Vraag wat je client nodig heeft om het voor elkaar te krijgen. Voorbeeldvragen: Hoe gaat u dit aanpakken? Is het haalbaar? Wie of wat kan helpen?

De conclusie: Stop dus met waarschuwen voor boetes, dat maakt dat je tegenover elkaar komt te staan. En waarschuwen heeft meestal een averechts effect en vermindert de motivatie. Met deze 6 stappen blijf je én in gesprek en je bent duidelijk over de kaders: veel prettiger.

Wil je hier meer over weten? Klik hier of neem hier contact op met Joyce Bakker.

Wat levert deze aanpak jou op? Laat het ons weten.

Dit artikel is geschreven door Joyce Bakker, januari 2023