Verplicht een training Motiverende gespreksvoering volgen? Dat is tegenstrijdig!

Wat werkt dan wel? Pas zelf Motiverende gespreksvoering toe!

gespreksvoering sociaaldomein

In sommige organisaties is het voor medewerkers verplicht om een training Motiverende Gespreksvoering te volgen. Het verplichte deel heeft vaak een negatief effect op de motivatie van de deelnemer.

Als organisatie vind je het belangrijk dat je medewerkers Motiverende gespreksvoering toepassen in hun gesprekken. En je besluit om iedereen een training te laten volgen.

Ook al vinden de medewerkers het een interessant onderwerp, en staan ze er voor open. Het feit dat het verplicht is leidt vaak tot gemopper en soms zelfs weerstand…

We weten dat weerstand vaak ontstaat over de ¨manier waarop het gebracht wordt¨ en meestal niet op de inhoud. Goed om dus om de inhoud en de manier van communiceren te scheiden.

 

Je wilt gemotiveerde deelnemers. Deelnemers die hier zelf voor kiezen. Die zelf belangstelling hebben, er zin in hebben en willen leren.

Hoe organiseer je het dan als organisatie?

Ik heb heel goede ervaringen met de volgende manier:

 1. Vertel de medewerkers waarom je het belangrijk vindt en wat je daarin verwacht.
 2. Bespreek met je medewerker hoe het voor hem of haar is om een verplichte training te volgen.
 3. Én laat de medewerker zijn eigen trainings-moment kiezen:

gespreksvoering sociaaldomein

Bijvoorbeeld:

¨We verwachten dat je dit jaar een basistraining Motiverende gespreksvoering volgt als onderdeel van je werk en er zijn twee momenten waarop je kunt starten met deze training. Kies zelf wat jou het beste past.¨

Daarmee erken je de autonomie van je medewerkers en pas je een beetje Motiverende gespreksvoering toe. Het effect is duidelijk. Deelnemers hebben zelf kunnen kiezen en dat is merkbaar in hun motivatie.

We willen allemaal zelf kunnen bepalen en kiezen tenslotte…

Hoe pakken jullie dat aan en wat werkt er bij jullie goed?

 

Verder praten en meer weten over doelgerichte, motiverende gespreksvoering voor het sociaal domein?

Bel dan op Joyce Bakker op 06-15465233 voor maatwerk advies.

Ik krijg regelmatig de vraag, “heeft dat nou zin zo´n training Motiverende gespreksvoering?

En wat is nou wél de meest effectieve manier om Motiverende gespreksvoering te leren, op zo´n manier dat mensen het ook echt gaan toepassen in hun praktijk?”

gespreksvoering sociaaldomein

Opleiders en organisaties willen investeren maar willen wel dat hun investering ook resultaat oplevert. En niet dat het weer een ´leuke´ training was maar dat vervolgens iedereen voor overgaat tot de orde van de dag.

De eerste disclaimer: Motiverende gespreksvoering aanleren is nooit klaar. Het is net als piano spelen zeggen wij vaak, veel oefenen en feedback krijgen..

De tweede disclaimer: Een eenmalige workshop of training helpt zelden om échte verandering te bewerkstelligen. Het kan wel een heel mooi begin zijn; het kan eye-openers geven en het vuurtje van motivatie aanwakkeren!

 

“Maar, ik heb helemaal geen budget om mijn medewerkers eindeloos op te leiden! Dus wat werkt er dan wel?”

Binnen Motiverende gespreksvoering hebben we daar veel ervaring mee en is daar best wat onderzoek naar gedaan.

gespreksvoering sociaaldomein

Wij hebben 6 tips hoe je een leertraject ontwerpt dat wél succesvol is!

 1. Maak een traject met een maatwerkprogramma; ontwerp een traject met verschillende momenten, met de inhoud en aanpak afgestemd op de kennis en praktijk van de deelnemers. Én met toepassing van hedendaagse didactiek.
 2. Let op de inhoud: in een goede basistraining Motiverende gespreksvoering behandelt zeker de volgende thema´s:
 • Motiverende gespreksvoering en spirit
 • Engageren
 • Focussen en ontlokken
 • Plannen en integreren
 1. Creëer leren en oefenen in groepen; het samen stoeien met de inhoud maar vooral het samen oefenen levert veel op.
 2. Stimuleer leren op de werkvloer; In de praktijk moet het gebeuren. Veel aandacht voor en focus het voor en na-traject en de borging is dan ook cruciaal.
 3. De kwaliteit van de trainer is belangrijk; een trainer
 • die rolmodel is, die de methodiek voorleeft
 • die kennis van de meest actuele inzichten traint
 • die didactisch sterk is en een goed programma ontwerpt

Een trainer die bij MINT-ned is aangesloten heeft vaak deze kwaliteiten.

 1. Organiseer feedback en coaching op gesprekken. Dat heeft veel impact. Dat moet dan wel gebaseerd zijn op directe observatie van het gesprek.

Wij maken vaak gebruik van videocoaching: een gespreksopname (met een telefoon of via Zoom werkt prima) Je ziet mensen dan enorme sprongen maken!

Bron: Motiverende gespreksvoering, 3e editie. W. Miller en S. Rollnick.

 

Wil je ook Motiverende gespreksvoering leren op een gedegen manier?
Neem dan contact op met Joyce Bakker voor maatwerkadvies: 06-15465233.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herken je dat?

Ik kom al jaren over de vloer van kleine en grote gemeentes om de professionals op te leiden in Motiverende gespreksvoering.

Ik ontmoet daar veel professionals. Professionals met het hart op de juiste plaats en de drive om betekenisvol werk te doen.
Zij zetten zich dagelijks met hart en ziel in om klanten te helpen om hun leven op orde te krijgen.

Soms met weinig effect. Het lukt ze onvoldoende om de klanten intrinsiek te motiveren om in beweging te komen en hun stappen naar zelfstandigheid te laten zetten.

Hoe komt dat?

Rechtmatigheid

Van oorsprong is de focus op de Rechtmatigheid kant. ´Heeft de klant recht op de uitkering´ is de leidende vraag. De professional heeft een controlerende, kritische benadering en is alert op fraude.

Dat is absoluut belangrijk werk, belastinggeld moet eerlijk verdeeld worden tenslotte.

Het effect op de klant is verre van motiverend. We weten de laatste jaren steeds beter wat het effect op motivatie en autonomie is van een controlerende benadering met wantrouwen:

Wantrouwen versterkt wantrouwen. Het gevolg van deze benadering is dat de wetmatigheid op orde is.

Het effect op de klant is dat hij zich niet gezien voelt. Dat uit zich vaak in weerstand en een passieve houding. En hij laat zeker niet het achterste van de tong laten zien!

gespreksvoering sociaaldomein

Doelmatigheid

Pas later is daar de doelmatigheid kant bijgekomen; Daar wordt gekeken naar het dóel van deze wet en regelgeving? Het doel is leidend hier; Dat is om mensen in de uitkering te motiveren en activeren!

In de meeste gemeentes is dit ook de volgorde; eerst rechtmatigheid en dan pas doelmatigheid.

Maar waarom eigenlijk?

En zijn nu twee tegenstijdige benaderingen naar de klant; twee brillen waardoor gekeken wordt.

Dit leidt tot professionals en zelfs hele afdelingen die óf door de ene bril óf door de andere bril kijken. Soms staan de professionals hierin tegenover elkaar en is het gemeenschappelijk belang uit het oog verloren.

Het is tegennatuurlijk om deze twee uit elkaar te halen.

Mijn pleidooi is om het zo te organiseren dat beide belangen zowel in de organisatie als in de professional verenigd zijn.

Je kunt en heel duidelijk zijn, én tegelijk gericht op motivatie en activatie.
Hard op de inhoud, en zacht op de relatie noemen we dat.

Daarmee ben je eerlijk en realistisch en neem je mensen serieus. En dát is motiverend en activerend!

 

Verder praten en meer weten over doelgerichte, motiverende gespreksvoering voor het sociaal domein?

Bel dan op Joyce Bakker op 06-15465233 voor maatwerk advies.

 

Als professional die met mensen werkt heb je waarschijnlijk ooit in je opleiding of tijdens een training geleerd dat advies geven aan cliënten ongewenst is.

Maar wist je dat het niet alleen ongewenst is, maar dat er aanwijzingen zijn dat je cliënten juist het tegenovergestelde gaan doen.

Want wanneer mensen advies krijgen hebben ze vaak de neiging om er tegenin te gaan.

Averechts effect…

De kans is groot dat je cliënten niet alleen nìet doen wat je ze adviseert, maar dat het verlammend werkt of dat ze juist het tegenovergestelde doen?

Hoe werkt dat nou?

Uit onderzoek blijkt de deze reactie veel voorkomt:

Je bent met je cliënt in gesprek. Hij vertelt je over zijn financiële problemen en moeite met zijn geld om te gaan

Je luistert, vat samen en geeft een advies…
je geeft bijvoorbeeld het advies; ‘als je je inkomsten in potjes verdeeld dan heb je meer overzicht.’

De reactie van de cliënt begint dan vaak met: ‘ja maar,…’

En in het ´ja, maar…´ overtuigt je cliënt zichzelf van het tegendeel. Hij hoort zichzelf letterlijk het tegenovergestelde van jouw advies uitspreken.

” mensen raken over het algemeen meer overtuigd door de redenen die ze zelf ontdekken dan door de argumenten die anderen aandragen. “

~ Blaise Pascal

gespreksvoering sociaal domein

´wat we zelf zeggen onthouden we beter dan wat de ander zegt.’

Want wat we ons zelf horen zeggen komt meer binnen dan de adviezen van de ander, hoe waar of hoe goed bedoelt ze ook zijn…

In motiverende gespreksvoering houden we rekening met dit mechanisme. We zijn dan ook op zoek naar zelfmotiverende uitspraken van onze cliënten. Want daar zit de échte motivatie en beweging in.

Dus stop met hard werken en laat je cliënt zichzelf overtuigen.

Meer weten over hoe je dat doet?
Volg de training motiverende gespreksvoering bij ons en leer duurzaam motiveren.

Kan hij het niet of wil hij het niet…?

Je cliënt zit tegenover je en je hebt het gevoel dat je aan een dood paard aan het trekken bent…
Hij wil gewoon niet, denk je al snel.
Maar je wilt hem ook graag verder helpen om erger te voorkomen..

Wil hij niet of kan hij niet? Hoe weet je dat nou zeker?
Voor je werk is het belangrijk om te weten. Gaat dit traject succesvol worden ja of nee?

Doe het maar eens…. uitzoeken of je cliënt gemotiveerd is…
Zijn gedrag, zijn doen en laten, wijst in ieder geval op het tegendeel….

 • Hij komt te laat op zijn afspraken,
 • Zegt ja en doet nee,
 • Heeft een passieve houding tijdens jullie gesprek

alles wijst er gewoon op.

Een strafkorting of andere maatregel heb je al een keer ingezet, dat leidde ook
nergens toe..

De stress die komt kijken bij zijn situatie bepaalt zijn gedrag.
Langdurige stress beïnvloedt het brein.

Weet je dat de langdurige stress die bij armoede, schulden of andere complexe
problematiek komt kijken vaak leidt tot dit gedrag:

 • Snel boos en geïrriteerd zijn; een kort lontje hebben
 • Ja zeggen tegen een afspraak om documenten in te leveren en het toch niet doen;
 • Niet kunnen plannen en afspraken niet nakomen, bij de dag leven
 • Onverantwoorde aankopen doen terwijl hij al grote schulden heeft

Herkenbaar?

Zijn besturingssysteem werkt niet.
Al in 2013 verscheen het boek Schaarste, hoe gebrek aan geld en tijd ons gedrag
bepalen van Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir.

Weinig geld, weinig tijd of weinig sociale contacten bepalen ons gedrag.

De langdurige stress die daarbij komt kijken zorgt ervoor dat de executieve functies van het brein niet aanstaan. Dat executieve deel van het brein bestuurt het nadenken, lange termijn plannen, gaan beginnen aan taken en deze ook weer afmaken. Zijn besturingssysteem zeg maar.

Zijn besturingssysteem zeg maar.
Juist alles wat je cliënt in zijn situatie zo keihard nodig heeft…

Hoe kan jij echt helpen?

Je helpt je cliënt door als eerste zijn stress te verlagen.
Pas daarna krijgt hij weer toegang tot zijn executieve functies in zijn brein.
Dan kan hij weer:

 • Nadenken
 • Vooruit denken
 • Plannen
 • Keuzes maken
 • Aan taken beginnen en ze afmaken
 • Gemotiveerd aan de slag op zijn leven op orde te krijgen

gespreksvoering sociaaldomein

Hoe doe je dat?

Stress sensitief werken leert je dit inschatten, en geeft je tools en
gesprekstechnieken om je cliënt te ondersteunen om zijn leven beter op orde te
krijgen.

Je snapt wat er gebeurt in het brein van je cliënten en leert om je dienstverlening zo
in te richten dat de stress minder wordt.

Je leert gespreksmethodieken die hem helpen om weer de beschikking te krijgen
over zijn besturingssysteem.

Wil je dit ook leren en meer weten? Volg de training stress-
sensitief werken bij ons en leer om je klanten écht verder te helpen.
Of neem contact op met Joyce voor een maatwerktraining.

Hoe jouw vragen mensen kunnen remmen of in
beweging brengen.

Vragen stellen, een belangrijk onderdeel van je werk… Je doet dit al zo lang. Je
denkt er eigenlijk niet bewust over na. Jij hebt eerst je informatie nodig en dan ga je
kijken naar de motivatie; Hoe graag wil iemand?
Geroutineerd stel je vragen op zoek naar informatie. Hoe zit het met het
arbeidsverleden van je cliënt, met de thuissituatie, wat wil hij zelf graag…
De vragen die je stelt leveren je informatie op. De informatie die je nodig hebt om
een inschatting te maken. Is deze kandidaat voldoende gemotiveerd? Word dit traject
een succes?

Wat als ik je vertel dat sommige vragen maken dat je cliënt minder gemotiveerd
raakt, minder in beweging komt? Zelfs passief en ongemotiveerd kunnen
maken en tot weerstand kunnen leiden?

 

Motiverende vragen

 

In Motiverende gespreksvoering onderscheiden we twee soorten
uitspraken van onze cliënten; Behoudtaal en Verandertaal.
Alle uitspraken die je kandidaat doet die gaan over belemmeringen, problemen en
redenen om niet de stappen te zetten noemen we Behoudtaal. Mensen horen
zichzelf de redenen opnoemen om niet in beweging te komen en overtuigen
daarmee zichzelf.

Alle uitspraken die je cliënt doet die gaan over verandering en motivatie noemen we
Verandertaal. Als hij zichzelf dat hoort zeggen, overtuigt hij als het ware zichzelf om
in beweging te komen en stappen te zetten.

We weten dat dat de hoeveelheid verandertaal die
je kandidaat uitspreekt een goede indicatie is van
zijn gedrag in de toekomst.

Ga maar na… als ik aan je vraag of je aanstaande zaterdag ook op mijn feestje komt
en je zegt tegen me; Uhmm.., ik kijk nog wel.¨ Dan heb ik er weinig vertrouwen in.
Is je reactie daarentegen; Ja, ik kom graag, ik ben er rond 8 uur en ik neem een fles
wijn mee en wat lekkere hapjes. Dan is de kans heel groot dat je ook echt komt.
Je hebt je commitment uitgesproken, zo noemen we dat… Met andere woorden; Hoe
meer verandertaal je cliënt uitspreekt hoe groter de kans is dat hij het ook echt die
stappen gaat zetten.

 

Betere gespreksvoering

Hoe vertaal je dit nou naar jouw praktijk?
Hoe krijg je nou die ander zo ver dat hij Verandertaal uitspreekt en zichzelf motiveert
en activeert? En welke vragen vergroten dan de motivatie en brengen je cliënten (of
collega´s of medewerkers ;-)) daadwerkelijk in beweging?

Vaak stellen we een vraag over de Wens, bijvoorbeeld;

 • Wat wil je graag?
 • Waar wil je over 5 jaar zijn?
 • Wat voor soort werk wil je graag doen?

En gaan vervolgens over naar de Planning;

 • Hoe ga je dat bereiken?
 • Wat zou een eerste stap kunnen zijn?

Het strovuurtje van motivatie dat je aanwakkert met je eerste vragen over de Wens is
vaak al weer snel uitgedoofd… Het is onvoldoende om echt in beweging te komen en
in beweging te blijven.

De kans is groot dat je cliënt Ja, zegt, maar uiteindelijk niet in actie komt.  Ja, zeggen
en Nee, doen. Je kent het wel. Er is namelijk meer fundament nodig… meer
zelfmotiverende uitspraken, meer verandertaal.
Naast de uitspraken over de Wens, wat iemand wilt, zijn er nog andere elementen
noodzakelijk voor commitment;

Kunnen.

 • Hoeveel vertrouwen heb je dat het je daadwerkelijk gaat lukken om te doen en vol te houden?
 • Wat geeft je het vertrouwen dat je dit kunt?
 • Welke ideeën hebben volgens jou de meeste kans van slagen?

 

Hij moet een Reden hebben:

 • Waarom ga je het doen?
 • Welke redenen heb je om dit te gaan doen?

Hij moet het Nodig vinden.

 • Waarom moet het nú?
 • Wat is de urgentie?

 

Training gespreksvoering

Pas als je uitspraken over Wens, Kunnen, Reden, Nodig hebt gehoord kun je ervan
uitgaan dat degene klaar is voor de volgende stap. Het handigst is het om dat
simpelweg te checken en te vragen; Wat zou een eerste stap kunnen zijn?

Pas dan is het tijd om vragen te stellen die gaan over de actie, over de Planning:

 • Wat ga je nu doen?
 • Wat is daarin je eerste stap?
 • Hoe ga je ook zorgen dat het je lukt?
 • Hoe ga je zorgen dat je het volhoudt?

Door het stellen van activerende vragen help je je
cliënt om zijn stappen te maken in plaats van dat je
hem afremt. Door het stellen van activerende vragen
giet je Pokon en help je hem groeien en ontwikkelen.
Wil je ook leren om meer mensen in beweging te krijgen?
En hoe motiverende en activerende vragen jou daarbij kunnen helpen?
Volg dan de training Motiverende gespreksvoering.

Veel gemeentes zoeken er op dit moment naar; Hoe maken we de beweging van
de systeemwereld; de wereld waar het uitgangspunt de regels, de wetten van de
organisatie zijn naar de leefwereld; waar de klant centraal staat, met zijn vragen,
behoeftes.

Het is nogal een zoektocht waar niet 1 eenduidig antwoord op is.
Maar er is 1 stap die alvast gezet kan worden. In de gespreksvoering kan namelijk al
een groot verschil gemaakt worden.

De dienstverlening start nu met ¨Het Intake gesprek¨ Hierin maakt de consulent
kennis met de klant, vraagt gegevens uit die nodig zijn voor de dienstverlening.

Dit is een noodzakelijke stap in het proces, maar wel systeemgericht. En vaak is die
informatie al bekend..

 

Motiverende gespreksvoering

 

Hoe mooi zou het zijn om van dit moment gebruik te maken om echt
contact te maken met de klant? Om de klant meteen áán te zetten,
mede-eigenaar van het gesprek te maken. De klant hier mee meteen te
motiveren en te activeren?

HOE DAN? Een eenvoudige eerste stap is om van dit Intake-gesprek
een Welkomstgesprek te maken.  Om iemand écht welkom te heten. Om eerst stil
te staan bij de klant…

Welkom, fijn dat u er bent. Hoe is het voor u om hier te zijn?
Daarmee maken we switch van het systeem voorop naar de klant voorop. En daar
gaat het om, eerst de klant en daarna de organisatie, de systeemwereld.

De kennis van Stress-sensitief werken leert ons dat goede dienstverlening begint met de stress van de klant- indien mogelijk- te verlagen, of in ieder geval niet nog meer stress toe te voegen

 

 

Pas dan is er mentale ruimte bij de klant. Mentale ruimte die nodig om jou de juiste
informatie aan te leveren, om gefocusseerd te blijven tijdens het gesprek.

De manier om je gesprekken effectief te maken bij klanten met veel stress is
door Motiverende gespreksvoering toe te passen.
In Motiverende gespreksvoering is de eerste, en misschien wel
belangrijkste stap, contact maken met de klant. De verbinding te maken. De
samenwerkingsrelatie opbouwen.

En dat gaat verder dan ¨Kon u het een beetje vinden? Of andere koetjes en kalfjes.
Sterker nog, die hebben vaak averechts effect.
Het gaat om eerst eens vanuit empathie te verbinden. Naast de klant gaan staan.
Vanuit oprechte belangstelling vragen: Hoe is het voor u om hier te zijn? En dan te
luisteren…

Een paar kleine veranderingen in het eerste gesprek dat een inwoner heeft met een
organisatie in het sociaal domein, of dat nou werk en inkomen, jeugd, of schuldhulp
hebben al snel een domino-effect.
Wil je meer weten over hoe jij en jouw organisatie klanten beter kunnen helpen
tijdens stress-volle situaties in hun leven? Volg dan een van de maatwerktrainingen voor professionals of neem contact op met Joyce.